Portfolio ­— Mao’s Paradise

Stefan Hammer; Mao paradise; photo; photography; Fotografie; China, Shanghai
Stefan Hammer; Mao paradise; photo; photography; Fotografie; China, Hongkong
Stefan Hammer; Mao paradise; photo; photography; Fotografie; China; Beijing;
Stefan Hammer; Mao paradise; photo; photography; Fotografie; China; Shanghai;
Stefan Hammer; Mao paradise; photo; photography; Fotografie; China; Hongkong
Stefan Hammer; Mao paradise; photo; photography; Fotografie; China; Shanghai
Stefan Hammer; Mao paradise; photo; photography; Fotografie; China; Shanghai
Stefan Hammer; Mao paradise; photo; photography; Fotografie; China; Hongkong